mogelijk gemaakt door Stichting Pensioenfonds IBM Nederland
APPLE TREE HELPDESK
020 - 470 09 20
  Mijn Apple Tree

Variabel Pensioen

Blijven beleggen terwijl de uitkering al gestart is
Sinds 2016 is het mogelijk om met uw pensioenkapitaal een variabel pensioen in te kopen. Het variabel pensioen is een alternatief voor het traditionele vaste pensioen. Bij een variabel pensioen bepaalt de verzekeraar steeds voor één jaar uw pensioenuitkering. Met de rest van uw kapitaal belegt de verzekeraar door, ook na uw pensionering. U neemt hiermee meer risico maar vergroot de kans op een hoger pensioen. Een voordeel is dat u met uw variabele pensioenuitkering de stijging van de prijzen waarschijnlijk zult kunnen bijhouden. Maar in een tegenvallend jaar kan uw pensioen ook wel eens lager zijn. Bij een vast pensioen weet u welk bedrag u de rest van uw leven elke maand krijgt. Dit geeft zekerheid, maar nadeel is dat een vaste uitkering niet meestijgt met de prijzen. U kunt op termijn met dezelfde uitkering minder kopen. 

Hieronder ziet u het antwoord op de meest gestelde vragen over variabel pensioen.

Is een variabel pensioen iets voor mij?
Geef antwoord op de volgende vragen om snel te testen wat eventueel bij u past:
• Wil ik iets meer beleggingsrisico lopen in ruil voor een verwacht hoger pensioen?
• Het kan zijn dat ik het ene jaar een hoger pensioen ontvang en het andere jaar een lager pensioen, omdat de beleggingen tijdelijk tegenvallen. Maak ik mij daar niet zo druk om? 
• Met een vast bedrag per maand heb ik sowieso koopkrachtverlies; met een variabel pensioen heb ik kans op koopkrachtbehoud. Dat zou voor mij een reden zijn om te kiezen voor variabel.

Hoe vaker u ‘ja’ als antwoord gaf, hoe beter een variabel pensioen bij u past.
Hoe vaker u ‘nee’ als antwoord gaf, hoe beter een vast pensioen bij u past.

Deze test geeft een snelle eerste indruk. Om echt te weten wat bij u past gaat u in gesprek met de verzekeraar en bekijkt u samen de mogelijkheden. U kunt ook met één van onze experts bellen via 020-470 0920.


Kan ik eerst een hogere en daarna een lagere uitkering krijgen?
Verzekeraars mogen binnen de wet bij een variabel pensioen een dalende uitkering aanbieden. Bij een dalende uitkering is de uitkering in het begin aanzienlijk hoger dan bij vaste pensioenen het geval is. De verschillen kunnen oplopen tot maar liefst 40%. Voor veel mensen die met pensioen gaan is de uitkering die bij een vast pensioen hoort te laag. Voor deze groep is de dalende uitkering bedoeld. Tijdens de looptijd past de verzekeraar de uitkering aan. Bij goede rendementen kan de uitkering op niveau gehouden worden. Of het verstandig is om te kiezen voor een dalende uitkering verschilt per persoon. 


Hoe hoog is de uitkering bij een variabel pensioen?
Doordat verschillende factoren onzeker zijn, kunnen wij niet voorspellen hoeveel u van jaar tot jaar gaat ontvangen. Wel kunnen wij voor u berekenen hoe hoog de uitkering in het eerste jaar wordt wanneer u kiest voor doorbeleggen. Ook geeft de verzekeraar dan een prognose af van de uitkering na 10 jaar. Wij nemen de mogelijkheden graag met u door en vragen de vrijblijvende offertes graag voor u aan.

Kan een combinatie van beleggen en een vast bedrag?
Wanneer u wilt profiteren van de voordelen van het doorbeleggen maar niet met uw hele pensioenkapitaal wilt beleggen, kunt u beide producten combineren. Met een deel van het kapitaal koopt u een variabele uitkering in. Met het andere deel een vast pensioen. Zo heeft u de zekerheid van een vaste uitkering en ook de kans om prijsstijgingen in de toekomst (deels) bij te houden. Het is niet mogelijk om na pensioeningang nog te wisselen van beleggen naar een vast bedrag, of omgekeerd.

Kan ik zelf kiezen waarin belegd wordt?
Nee. De verzekeraars die op dit moment een beleggingspensioen aanbieden bieden geen keuzevrijheid m.b.t. de beleggingsmix. Er zijn wel grote verschillen tussen de verzekeraars onderling. De verhouding tussen aandelen en vastrentende waarden verschilt per verzekeraar.

Waar wordt in belegd?
De verzekeraars werken met een zogenaamde lifecycle beleggingsmix. Dat houdt in dat de samenstelling van de portefeuille en het bijbehorende risico verandert tijdens de looptijd. Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie zodat wij kunnen beoordelen welke producten voor u interessant kunnen zijn. In de offerte die wij u vervolgens toesturen staat exact vermeld waarin belegd wordt.

Welke factoren spelen een rol bij de hoogte van een variabel of vast pensioen?
Bij een variabel pensioen wordt uw uitkering jaarlijks opnieuw vastgesteld. Deze uitkering kan hoger maar kan ook lager zijn.
Hierbij zijn vier factoren van belang: 
1. De hoogte van het beschikbare kapitaal. De waarde stijgt of daalt afhankelijk van het rendement op de beleggingen.
2. De rente. Als de rente op de pensioendatum laag is, zit u bij een variabel pensioen niet vast aan een relatief laag pensioen. Dat is wel het geval als u dan kiest voor een vast pensioen.
3. De levensverwachting. Het risico dat mensen steeds ouder worden en de uitkering steeds langer uitbetaald moet worden ligt bij een vast pensioen volledig bij de verzekeraar. Kiest u voor doorbeleggen dan ligt dit risico bij u. Bij de jaarlijkse berekening van de uitkering wordt namelijk gerekend met de dan geldende levensverwachting. Worden mensen ouder dan zal uw uitkering waarschijnlijk dalen.
4. Inflatie. De waarde van een vaste pensioenuitkering stijgt niet mee met de inflatie. Daardoor zal, met name bij hoge inflatie, sprake zijn van koopkrachtverlies. Bij een variabel pensioen is er kans op koopkrachtbehoud, als de waarde stijgt door het rendement op de beleggingen.

Hoe zit het met het partnerpensioen?
Kiest u voor doorbeleggen maar wilt u wel de zekerheid hebben van een vast nabestaandenpensioen voor uw partner, dan kan dat. U belegt dan alleen met het kapitaal voor uw ouderdomspensioen. De hoogte van het partnerpensioen staat dan wel meteen vast. Heeft uw partner liever een variabele pensioenuitkering dan kan dat natuurlijk ook. Deze keuze maakt u direct bij het inkopen van uw pensioenuitkering.

Kan ik mijn partnerpensioen uitruilen?
Net als bij het vaste pensioen mag het partnerpensioen bij een beleggingspensioen worden uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen. Heeft uw partner geen behoefte aan een nabestaandenpensioen dan kan hij/zij afstand doen en wordt uw ouderdomspensioen verhoogd.

Vragen of advies
Heeft u vragen of behoefte aan advies over uw persoonlijke situatie? Bel dan met één van onze experts op 020-470 0920.

Vrijblijvende offerte
Heeft u geen vragen en ontvangt u graag een offerte voor pensioen? Vraag deze dan aan via deze website.

Apple Tree gebruikt cookies

Apple Tree gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.