mogelijk gemaakt door Stichting Pensioenfonds IBM Nederland
APPLE TREE HELPDESK
020 - 470 09 20
  Mijn Apple Tree

Bijna met pensioen

Kies uit verschillende verzekeraars voor het aankopen van uw pensioenuitkering
U heeft bij SPIN een pensioenkapitaal opgebouwd. Hiermee koopt u op uw pensioendatum een pensioen in bij een verzekeraar. U kiest zelf bij welke verzekeraar u dit gaat doen. Deze vergelijkingssite helpt u hierbij. 

SPIN informeert u regelmatig over uw aanstaande pensioen. Het proces tot uw pensionering ziet er als volgt uit:.

Vergelijken verschillende aanbieders vaak waardevol
Het is belangrijk om bij de inkoop van pensioen met uw DC-kapitaal op zoek te gaan naar het beste product en de beste aanbieder. Daarvoor moet u eerst uw persoonlijke financiële situatie en (inkomens)behoefte bepalen. Bij uw uiteindelijke keuze wordt natuurlijk ook rekening houden met de wet. Een pensioen moet bijvoorbeeld levenslang uitkeren en mag niet in één keer worden uitbetaald.

De verschillen in de hoogte van de uitkering kunnen groot zijn. Dat komt doordat verzekeraars verschillende rentepercentages en kosten hanteren. De hoogte van uw pensioenuitkering wordt bepaald aan de hand van vier factoren:

Soms zijn er omstandigheden waardoor de waarde van de beleggingen terug kan lopen; een stijgende rente bijvoorbeeld. Juist om het risico van een lager pensioen te beperken, belegt u vlak voor de pensioendatum meer in obligaties dan in aandelen. Obligaties zorgen er namelijk voor dat het te verwachten pensioeninkomen zoveel mogelijk wordt gestabiliseerd. Het beleggen in obligaties kent namelijk een zogenaamd dempend mechanisme: als de rente stijgt, worden uw obligaties minder waard. Maar bij een hoge rente kunt u met uw kapitaal meer pensioenuitkering inkopen bij een verzekeraar. Het mechanisme werkt ook andersom. Rentestijgingen en -dalingen hebben daardoor nauwelijks effect op de hoogte van uw uiteindelijke pensioenuitkering.

Dit mechanisme wordt uitgelegd in deze video:
Berekenen hoogste pensioenuitkering
Op deze website kunt u snel en eenvoudig de meest passende (hoogste) pensioenuitkering berekenen voor uw pensioenkapitaal . Na het invoeren van uw gegevens worden de pensioenuitkeringen van verschillende verzekeraars vergeleken. U kunt hier vervolgens direct online een offerte aanvragen.

Houd de gegevens van uw pensioenkapitaal bij de hand. Deze heeft u ontvangen van SPIN. Tijdens het doorlopen van de website wordt naar deze informatie gevraagd.

Uw pensioenuitkering berekenen in drie eenvoudige stappen

> Stap 1: Pensioenuitkering berekenen
Vul de gevraagde gegevens in die het uitgangspunt zijn voor de berekening. Een partner vult u in als u kiest voor een partnerpensioen. Denk goed na of u straks een variabel of een vast pensioen wilt. Met een variabel pensioen kunt u waarschijnlijk meer koopkracht behouden. Een vast pensioen is stabiel, maar zorgt zeker voor verlies van koopkracht. 

>> Stap 2: Pensioenuitkering vergelijken
Variabel Pensioen
Als u een variabel pensioen overweegt, tonen wij een eerste indicatie. Omdat variabele pensioenen erg van elkaar verschillen, kunnen we dit niet direct online voor u vergelijken. Voor een goede vergelijking van aanbieders neemt u vervolgens contact met ons op of u vraagt alvast een pensioenofferte op.

Vast Pensioen
U krijgt een vergelijking van de hoogste naar de laagste uitkering. Via deze site vergelijkt u direct het aanbod van de verzekeraars die de hoogste pensioenuitkering kunnen bieden. Wij maken een zo breed mogelijke vergelijking van de verzekeraars in de markt. Helaas is er ook een aantal verzekeraars dat niet meewerkt aan onze online vergelijking. U krijgt een vergelijking van de verzekeraars die het meest actief zijn in deze markt en waar wij mee samenwerken. Natuurlijk staat het u vrij om zelf ook offertes ter vergelijking aan te vragen. Uiteindelijk bepaalt u wie uw pensioenuitkering gaat verzorgen.

>>> Stap 3: Pensioenofferte opvragen
Variabel Pensioen
Als u een variabel pensioen overweegt kunt u een offerte opvragen. Wij nemen vervolgens contact met u op om uw wensen door te nemen en te kijken naar alternatieve aanbieders totdat een aanbod is gevonden dat past bij uw wensen. Accepteert u het aanbod, dan verzorgen wij ook de administratieve afhandeling voor u.

Vast Pensioen
Als u een vast pensioen overweegt, kunt u uit de vergelijking de verzekeraar selecteren die voor uw situatie het meest geschikt is. U kunt de gewenste pensioenofferte direct online aanvragen. Wij nemen contact met u op om alles nog een keer door te nemen. Accepteert u het aanbod, dan verzorgen wij ook de administratieve afhandeling voor u.

Apple Tree gebruikt cookies

Apple Tree gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.